Biblická historie kožených opasků

Bible a kožený pásek

Doklady o nošení opasků a pásků nalézáme i v Bibli. Když Izraelité odcházejí z Egypta, Bůh dává Mojžíšovi příkaz, aby každý Izraelita jedl přepásán a rychle. (Ex kap. 12) Svátek Pesach, který připomíná tuto pro Židy velkou událost, je spojen s opásáním a páskem. Nevíme, jestli se jednalo o opasek kožený nebo obyčejný pásek ze sukna. To zcela jistě záleželo na movitosti majitele – jaký opasek si mohl dovolit. Že opasek je znamením připravenosti na cestu, poutě nebo odhodlání putovat je vidět z dalších Biblických textů (2. Král 4, 9 kap.)

Vojevůdcové vždy nosili meče a ty měli uvázané kolem pasu na koženém opasku a vsazeny do kožených pochev. (2. Samuel 20). Že kožený pás nebo pásek byl znamením postavení a moci je patrné z jiných textů zejména z knihy Daniel (Dan 10,5) a Zjevení sv. apoštola Jana (Zj 1,13). Přepásání, pás nebo kožený pásek najdeme i Novém Zákoně, konkrétně v Ježíšově výzvě k neustálé připravenosti a bdělosti. (Lk 12,35) nebo když mluví k Petrovi a říká mu, že někdo jiný ho přepáše a povede, kam nechce. (Jn 21,18)