Použití kožených pásků - sport


Správné užití koženého opasku u sportovních aktivit

Kožené opasky jsou důležitou součástí i při některých sportech. Nejvíc potřebují kožený opasek vzpěrači a kulturisté při cvičení. Vzpěračský kožený pásek pro sportovce není v žádném případě módním doplňkem ale nedílnou součástí jejich cvičebního vybavení. Zkušení sportovci to obvykle dobře vědí a kožený opasek používají správně pod dozorem svého trenéra nebo fyzioterapeuta. Lékaři z kliniky Mayo zjistili, že u amatérských kulturistů a cvičenců, kteří přicházejí na kliniku se zraněními pohybového aparátu, že jejich povědomí o využívání kožených pásků je minimální. Ke zraněním dochází právě proto, že kožené pásky nebyly používány při správných cvičeních. Nesprávné používání kožených opasků nevede jen ke zraněním ale také k oslabování důležitých svalových partií v oblasti trupu a beder. Sportovci by měli dodržovat jistá pravidla a nosit kožené opasky tam kde to vyžaduje samotná povaha cvičení a vyvarovat se nošení kožených opasků u cviků, které jsou zaměřeny na břišní svaly. Pokud se chcete vyvarovat zraněním, měli byste dodržovat jistá pravidla nošení kožených opasků při posilování a cvičení.

  • Kožený opasek je nutná pokud zvedáte větší váhy, nebo když se blížíte svému maximu.
  • Noste kožený pásek, pokud jste po úrazu nebo máte dlouhodobě problémy s některou svalovou partií.
  • Nenoste kožený opasek, pokud se rozcvičujete nebo zahříváte před cvičením.
  • Nenoste kožený pásek, pokud zvedáte jen menší váhy. Tím budete posilovat i svalové partie, které by jinak kožený opasek z posilování částečně nebo úplně diskvalifikoval.
  • Noste kožený opasek pokaždé, když zapojujete dolní část zad: mrtvé taky, dřepy.
  • Cvičte přímé a šikmé svaly břicha. Do jisté míry naradíte používání koženého opasku. Je nutné podotknout, kožený opasek svoji úlohu při zvedání extrémních vah bude mít vždycky.
  • Nezapomeňte kožený pásek odložit, nechat vysušit a pečujte o něj.

Jiné sporty a jiné použití kožených opasků

Kožený pásek, i když často ne kožený používají také potápěči, fotografové, šerpové, zaměstnanci bezpečnostních agentur a tesaři. Kožený pásek mají jako součást svého oblečení i některé řády katolické církve jako například františkáni, dominikáni nebo benediktini. Jejich kožené pásky jsou nenápadné, většinou černé nebo hnědé barvy. Dominikáni nosí na pásku pověšený růženec, ostatní řády jej nosí z praktických důvodů – aby jim mnišský oděv nevadil při práci.

Další aspekty/variace použití kožených pásků

Použití kožených opasků v dnešní době je skutečně různorodé. Kožený opasek neztratil na svém významu ani s příchodem nových materiálů a změnou životního stylu. Doba se zrychlila, ale využití koženého opasku se tolik nezměnilo. Z toho lze vyvodit, že některé části oděvu jsou elementárně spojeny s lidskými potřebami a nebudou se ani v budoucnu měnit. Kožené opasky nejsou vždy vnímány pozitivně. Použití kůže a kožešin budí emoce. Aktivisté mluví o zbytečném trápení zvířat a odmítají používání kůže a kožešin. Kožich a kožený opasek je dle aktivistů zbytečný luxus, protože je lze nahradit materiály rostlinného nebo syntetického původu. Zastánci opačného názoru deklarují, že zvířata slouží pro obživu a pokud jsou zabíjena bez zbytečného trápení plní jen tu funkci, kterou plnili po celou historii lidstva. Boj o kožené opasky a kožichy nestojí však tolik na argumentech jako na emocích a osobním pohledu obou stran. Žádná ze stran nemůže doufat v konečné vítězství a vlastnictví koženého opasku nebo kožichu je otázkou vkusu a osobní volby. Kůže a kožené výrobky nikdy nezmizí z pultů obchodů, a dokud bude poptávka, budou kožené opasky, brašny, pouzdra na mobily, kožichy a jiné výrobky kůže vyráběny. V kůži, jako v každém přírodním materiálu je ukryto kouzlo, které žádný syntetický materiál nikdy nenahradí. Výrobci kožených opasků mají minulost, nevymizeli v současnosti a mají budoucnost.