Prehistorie a Starověk kožených opasků

Prehistorie koženého opasku

Historie kožených opasků je stará jako lidstvo samo. Kůže a kožený pásek provází lovce, bojovníka i panovníka. Je znakem důstojnosti a postavení a zároveň má i svoji užitnou hodnotu. Zdokumentovaná historie koženého opasku sahá do doby Bronzové (3000 let před Kristem). Z té doby pochází první nálezy tohoto artefaktu. Samozřejmě kožený opasek doby bronzové není to, co si kupujeme dnes. Kožený pásek měl tehdy podobu kusu kůže a neměl zpočátku okrasnou funkci. Byl používán jako nástroj na držení nástrojů – meče, dýky, tedy byl čistě funkční části oděvu. Jeho druhým úkolem bylo svázání oděvu kolem beder, tak aby nepřekážel při lovu, práci nebo v boji. Kožený pásek byl svázán uzlem, což bylo nepohodlné, ale v době bronzové se již u zámožnějších nositelů potkáváme s koženými opasky s bronzovou sponou. Kůže použita k výrobě tehdejšího koženého opasku časem tvrdla a smrděla, protože nebyla konzervována.

Do doby železné byla zvířecí kůže používána jako ochrana před nepřítelem v boji. Bronz nebyl tak tvrdý a tak kožená ochrana ramen nebo těla byla zčásti dostatečná. S nástupem železa samozřejmě taková ochrana ztratila svůj význam, ale kožený pásek na významu získal.A to s vynálezem železa přišli i meče a dýky, které bylo potřeba nějak nosit. Jezdec potřeboval mít ruce volné a tak si připoutával svůj meč na kožený opasek (kožený pásek) kolem pasu. Od té doby až do 19. století plnil kožený opasek funkci upevňování sečné zbraně.

Kožený pásek ve starověku

Antika by snad ani nebyla myslitelná bez koženého opasku kolem beder, který fixoval antický oděv tógu. Kožený opasek nosili bohatí Atéňané, řečtí filosofové i střední třída řemeslníků a obchodníků. Představit si bojovníka starověké Sparty bez koženého opasku, na kterém visí meč, není tak těžké. Římané používali pět kožených pásků ve formě dekorativní suknice. Tyto pásky byly zavěšeny na jiném koženém opasku, který byl přepásán kolem beder. Tomuto koženému opasku se říkalo cingulum. Další kožený pásek měli kolem hrudi. Tento opasek se jmenoval balteus.