Umělecká hodnota koženého opasku

Umělecká hodnota koženého opasku

Otázka po umělecké hodnotě koženého opasku nás posune až ke základní definici užitého umění. Užité umění je dle Wikipedie definováno následujícím způsobem: Aplikované či užité umění je termín používaný pro umělecké prvky obsažené ve věcech každodenní potřeby, průmyslových a strojních výrobcích, které je tak člověku činí příjemnější při jejich použití a rozvíjejí jeho fantazii. Výtvory užitého umění lidé užívají v každodenním životě, patří k nim např. ozdobná lavička v parku, malovaný talíř, lampa či design časopisu. Od 19. století jsou zakládány muzea a školy, které se tematikou aplikovaného umění zabývají.

Je kožený opasek skutečným užitým uměním?

Jistě, kožený opasek do užitého patřit může a nemusí stejně jako tisíce jiných předmětů denní potřeby. Záleží jen na přidané umělecké hodnotě koženého opasku a tedy na jeho dizajnu a tvůrci. Každá věc se dá vytvořit s úmyslem zisku nebo s touhou po kráse a uplatnění uměleckého cítění. Zdánlivá dichotomie tvrzení není však zcela pravdivou, protože umělci svá díla vždycky prodávali za peníze. Rozdíl je v tom, jestli svoje tvůrčí umění přizpůsobovali svým potenciálním mecenášům nebo nikoli.

Detaily oblečení

Dnešní doba užitému umění přeje. Každá originální a krásná věc (i kožený pásek) si svého kupce najde a ve směsi braku a fádnosti se originální pokus o užité umění cení. Navíc pokud se pokus vydaří a kožený pásek zaujme, stává se vyhledávaným artiklem.

Tvrzení, že kožený pásek je nevýrazný kus oblečení, neobstojí. Hodinky u pánů nebo náušnice u dam jsou také malou částí toho, co nosíme a přece tak důležitou. Vysvětlení spočívá v tom, jak se dnešní člověk dívá. Dnes je čím dál více lidí soustředí na detaily. Velké věci jsou v našem světě standardizovány a nikoho moc nezaujímají. Kouzlo je v detailu.

Kožený pásek - součást image a citu pro estetiku

Kožený pásek je miniaturní část vašeho oblečení, které v sobě může skrýt velkou část výpovědi o Vás samých. A tak se užité umění v podobě koženého opasku stává výpovědí o člověku, který ho nosí. Nejsem sto si ušít košili, namalovat obraz, vyrobit auto nebo ušít kožený opasek , ale způsob, jak si věci vybírám, co se mi líbí a co nosím, vyjadřuje moje estetické cítění a umělecké vnímání světa. Cit pro estetiku věcí je jedinečnou vlastností lidské bytosti. Žádné zvíře si nedokáže vybrat kožený pásek dle vkusu, opice chmatne ten první nebo největší, případně barevně nevýraznější ale tvrdit, že se jí nějaký líbí, je víc než odvážné. Evoluční teorie nedokáže vysvětlit rozvoj estetického cítění. To není čistě utilitaristická věc, vždyť jednomu se může líbit kožený pásek modré a druhému červené barvy a přece oba chtějí být úspěšní, silní a uznávaní. Estetické cítění nám ani nedává výrazný náskok před ostatními lidmi nebo zvířaty, prostě je to přívěšek navíc, něco jako slepé střevo nebo pocit zadostiučinění.

Při výběru koženého pásku doporučujeme řídit se osobním vkusem. Zboží nikdy nevybírejte v chvatu. Výzkumy ukazují, že nejlepší způsob je prohlídnout si celý sortiment kožených pásků, vybrat si svoje favority, nechat si poradit od osoby, které důvěřujete, poté výběr přerušit a vrátit se k němu za pár hodin nebo druhý den. Nejhorší rozhodnutí padají pod tlakem, když nemáte čas o věci svobodně přemýšlet.